GDPR-politik – Kajak Centrum ApS

Persondata:

De data Kajak Centrum indsamler og opbevarer på kunder og potentielle kunder er:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, evt. web-adresse samt for kunders vedkommende statistik over tidligere køb hos Kajak Centrum.

 

Kunder og potentielle kunders rettigheder:

Alle personer har ret til at få oplyst, når egne persondata bliver indsamlet, behandlet og opbevaret.

Alle personer har ret til at anmode om at få egne persondata rettet eller slettet.

Alle personer har ret til at få oplysninger om formålet med indsamlingen og opbevaringen af persondata.

Alle personer i registret har ved anmodning ret til at få oplyst, udleveret og overført samtlige egne persondata til en anden virksomhed, dataindsamler eller serviceudbyder.

Alle personer kan til enhver tid modsætte sig, at egne persondata bliver anvendt til direct marketing, som f.eks. e-mail-kampagner.

Alle personer har ret til at klage over indsamlingen og opbevaringen af persondata til den relevante nationale tilsynsmyndighed (Datatilsynet).

Indhold i persondata må ikke automatisk føre til bestemte handlinger, som f.eks. afvisning af salg/kreditgodkendelse på grund af navn, adresse el. andet.

Kajak Centrums forpligtelser

Formålet med at opbevare persondata på nuværende og tidligere kunder er via nyhedsbreve, der udsendes via e-mail, at holde kunderne orienterede omkring nye produkter, trends, kampagner, aktiviteter m.v. indenfor kano- og kajakverdenen.

Kajak Centrum forpligter sig samtidig til ikke at videregive disse persondata til andre uden den pågældende persons samtykke.

Ved selv at indtaste sine persondata på Kajak Centrums hjemmeside (www.kajakcentrum.dk) eller via vores Facebook-side giver den pågældende person sit samtykke til, at de pågældende persondata må bruges i markedsføringsøjemed, d.v.s. til udsendelse af nyhedsbreve.

De registrerede personer har ret til at blive glemt, d.v.s. at få deres data slettet, når der ikke længere er brug for de pågældende persondata i forhold til deres oprindelige formål. Dette gælder også, når en person trækker sit samtykke tilbage ved at give udtryk for, at han/hun ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve.

Indsamling og opbevaring af persondata bygger udelukkende på et frivilligt samtykke fra den pågældende person, hvori der udtrykkeligt er gjort opmærksom på, hvilke data, der indsamles og hvad de pågældende data anvendes til. (Udsendelse af nyhedsbreve). Indsamling og opbevaring af persondata finder således ikke sted underforstået eller stiltiende. Vi er samtidige opmærksomme på, at nyt samtykke skal indhentes, såfremt formålet med data ændres. Endvidere er samtykket udarbejdet separat fra andre vilkår og betingelser samt skrevet i et let forståeligt sprog.

Persondata om Kajak Centrums kunder og potentielle kunder opbevares til enhver tid på en sikker og forsvarlig måde uden adgang for udenforstående.

De pågældende data er kun tilgængelige for den/de medarbejdere i Kajak Centrum, der har behov for det som led i udførelsen i hans/hendes jobfunktion. Den eller de medarbejdere i Kajak Centrum, der anvender de pågældende persondata i sit arbejde, er til enhver tid ansvarlig for, at de pågældende data ikke misbruges.

Ved brud på datasikkerheden i form af misbrug eller læk af persondata, forpligtiger Kajak Centrum sig til at underrette de relevante myndigheder (Datatilsynet) indenfor 72 timer fra det tidspunkt, hvor firmaet er blevet opmærksom på det pågældende brud.

Databehandleraftaler:

Som dataansvarlige har Kajak Centrum indgået følgende aftaler:

Til indhentning af persondata til brug for salg via webshop en databehandleraftale mellem Kajak Centrum Aps og selskabet Storebuddy ApS (CVR nr. 35663703), Njalsgade 76, 2300 København som databehandler.

Til opbevaring af persondata over nuværende og tidligere kunder en databehandleraftale mellem Kajak Centrum ApS og selskabet Dinero Regnskab ApS (CVR nr. 34731543), Vesterbrogade 1L. 6. 1620 København V som databehandler.

Begge disse aftaler fremgår under Appendix.

Denne GDPR-politik for Kajak Centrum ApS er udarbejdet af Bent Skovlund Adriansen, den 25. maj 2018.